8 януари 2012 г.

Игра

     живОт
     тО-виж
     е игра на ума
     От-виж
     изгрев и залез
     реалност и сън
     сън От съня
     в съня
     плеснал с крилата
     истината
зар  и  тчоки
шсет  снарти
все смидеци
чер    ксъмет
карчи  с  теб

6 януари 2012 г.

До


   Докато сърцето
   на този свят тупти
   следвам го

   не се отказвам
   от моите мечти
   искрата щастие

   в душата ми трепти
   бури зли и света жесток

   не може да я угаси...