11 декември 2013 г.

Спор


Двата клона на едно дърво спорили ожесточено.
Левия казал:

-          Трябва да знаеш, аз спечелих първо място в  конкурса по красота и съм най-красивият клон измежду клоните и дърветата на земята и се изпъчил гордо.

Десният пренебрежително отговорил:

-          Това е нищо, аз спечелих същия този конкурс, но моето първо място е по-високо от твоето, защото аз съм най-красивият клон само, че на вселената!

                                             ***
/Единия дърпал на ляво, другия на дясно и счупили короната..../ 

8 декември 2013 г.

Слона и Мравката

На пътя се срещнали Слона и Мравката.
- Здравей, Слоне! –  навдигнала се мравката и поздравила.
- Я не ми се подигравай! – отвърнал сърдито слона.
    Вдигнал крак и я настъпил.

***
Срещнали се Мравката и Слона:
- Здравей, Мравке! – навел се слона и я поздравил.
- О, сега ще видиш ти! Колкото съм дребна толкова съм и вредна! – Ощипала го по хобота.


***
На горската пътека се срещнали Слона и Мравката:
 Зравей, Слоне! – вежливо го поздравила мравката.
 - Зравей, Мравке! – усмихнат отвърнал и слона.
Разминали се и всеки продължил по пътя си.