18 август 2014 г.

Изгубен


Днес мълчаливо е морето.
Аз дойдох на рамо приятелско да се облегна
и от синьото му да си взема...
Надвесена на образа воден продумах:
 
Толкова си близо
и тъй далечно
посягам да те хвана
а ти през пръстите изтичаш.
Да плувам не умея,
и страх ме е,
че нагазя ли в теб ще се изгубя...То отвърна ми така:

Но какво е живота -
пътека начертана,
стълба към небето
вълна в морето
или цвете в полето?
Плуваме,
летим,
вървим,
цъфтим...

Можем да се намерим
само когато се изгубим...
12 август 2014 г.

БезимененКогато красотата се превърне в пепел
а прахът и вятъра разпилее.
Когато прашинките нечий очи разплачат
и краят с началото се слее.

Когато вече съм никой
и потегля по стълбата на битието.
Където всяко стъпало е ново начало,
а всяка крачка - търсене на мен.


В тази въртяща спирала 
дали ще си спомням предишните мен?
Или безпаметно ще нареждам "мандала"
и към безкрая ще се нося безименен...