Счупено


угасна свещ
чаша пълна със сълзи
счупени мечти
 
~*~

болка реже с нож
сърцето счупен съд
фонтан от кръв

~*~ 

счупено крило
от морска чайка крясък
вълни  и пясък